Υπηρεσίες

– Καθοδήγηση. Η αγορά ακινήτων είναι μια πολύ σημαντική επένδυση. Εμείς θα σας καθοδηγήσουμε από την πρώτη στιγμή μέχρι το τελευταίο στάδιο, αυτό της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης του ακινήτου.Εμείς είμαστε, που θα εγγυηθούν και θα δώσουμε όλες τις εξειδικευμένες πληροφορίες που χρειάζεται για να πάρετε την σωστή απόφαση.

– Νομικό και Τεχνικό έλεγχο.

– Συμβολαιογραφική κάλυψη.

– Έκδοση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

– Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

– Βεβαίωση μηχανικού σύμφωνα με τον Ν. 4014/2011.

– Τοπογραφικά διαγράμματα.

– Εκτιμήσεις ακινήτων.

– Σε συνεργασία με τεχνική κατασκευαστική , αναλαμβάνουμε την κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών.

Translate »